பதிவுப்படிவம்

பெயர் :
வயது :
பாலினம் : ஆண் பெண்
பதவி :
பயிலும்/பணியிட பெயர் :
KATI உறுப்பினர் :
தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி :
ஆய்வுக் கட்டுரை / சுவரொட்டி : ஆய்வுக் கட்டுரை சுவரொட்டி
ஆய்வுக் கட்டுரை / சுவரொட்டி தலைப்பு :
Upload Abstract (doc, docx file only) :
விருதுகளுக்கு தாங்கள் போட்டியிடுகிறீர்களா? : ஆம் இல்லை
தாங்கள் போட்டியிட விரும்பும் விருதுகளின் பெயர்: : ஆய்வுக் கட்டுரை
சுவரொட்டி
சிறந்த நூல்
சிறந்த ஆய்வுக் கட்டுரை
சிறந்த பிரபலமான கட்டுரை
மற்றவை  
தங்குமிட வசதி : வேண்டும் வேண்டாம்
உணவு பரிந்துரை : சைவம் அசைவம்
மின்னஞ்சல் முகவரி :
அலைபேசி எண் :
செலுத்திய பதிவுக் கட்டண விவரம் : ரூ.   வரைவோலை/காசோலை எண்  
தேதி:  (dd/mm/yyyy)